Eesti Lasterikkaste Perede Liit NPO Estonian Association of Large Families
 
                                                    
                                                


                                                          

 

HAKKA PÜSITOETAJAKS   ANNETA ASJU

Valgamaa LPÜ peamiseks eesmärgiks on liikmete omaalgatusele ja ühiskondlikule tegevusele tuginedes
·         Lasterikaste perede väärtustamine.
·         Lasterikaste perede huvide kaitsmine.
·         Motivatsiooni ja eneseteostusvõimaluste loomine suurt peret kasvatavatele lapsevanematele.
·         Lasterikastele peredele suunatud spordi- ja kultuuriürituste korraldamine.
·         Lasterikaste perede lastele võimalikult täisväärtuslike võimaluste pakkumine.
Meie missioon on laste ja perede heaolu toetamine.
Oma eesmärkide saavutamiseks teeme koostööd riigi ja omavalitsusorganitega ning   korraldame koolitusi ja ühisüritusi.

Teavitame, et Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing (registrikood 80178858) kanti tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja Vabariigi Valitsuse 18.12.2014 korraldusega nr 571.
Korraldus jõustus 01.01.2015. Tekstiga on võimalik tutvuda internetiaadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/323122014012


«
»

Pildiotsingu briketipoisid tulemus

  
 
Koduleht Elitec'st