Eesti Lasterikkaste Perede Liit NPO Estonian Association of Large Families
 
                                                    
                                                


                                                          

Toetajad

2016 aasta

Täname kõiki toetajaid:
Perit Muuga
Auliki Puniste
Kristi Petolai
Kairin Koop

Rosee Natural OÜ

Albero Verde OÜ
Perfect Cosmetics OÜ
Natureva OÜ
Kirjastus SE&JS
Matle kirjastus
JOIK OÜ
Inge Vallner
Ene Lill Harmoonikum2014 aasta

Päkapikude abilised olid:

 

 Polven Foods OÜ
Raistel OÜ
WorldLine OÜ
Põltsamaa Felix OÜ
Semt OÜ
Tõlliste Vallavalitsus
Puka Vallavalitsus
Valga Linnavalitsus
Otepää Vallavalitsus
Toidupank
Tiit Vähi
Margus Vähi
Marika Pohlak
UPM-Kymmene Otepää AS
AS Tallink Grupp

Anobion Hulgimüügi OÜ
Aksivi OÜ
Aure OÜ
Aasageko OÜ
Fazer Eesti AS
Sales-Star AS
Millum OÜ
Kaubapall OÜ
Tarplani Kaubanduse OÜ
Cerro OÜ
Estover OÜ
Kadarbiku Köögivili OÜ
Bond Marketing OÜ
Gali-Tur OÜ
Saaremaa Delifood OÜ
Eesti Tekstiil AS
Sales-Star AS

Pralinee OÜ
 

2013 aasta