Eesti Lasterikkaste Perede Liit NPO Estonian Association of Large Families
 
                                                    
                                                


                                                          

LIIKMEKS SAAMINE

Liikmeks saamine

Siit saad avalduse lehele

Siin on motivatsioonikiri

Valgamaa LPÜ liikmeskonna moodustavad Valga linna ja maakonna pered, kus kasvamas 4 ja enam last.

Liikmeks soovija esitab avalduse, mille juhatus vaatab läbi ja teeb otsuse. Koos avaldusega peab liituda sooviv pere täitma ka motivatsioonikirja.

Liikmemaksu suurus määratakse üldkoosolekul.
Liikmemaks on 60 EURi.

Seda on võimalik tasuda ka kahes osas: esimese makse laekumise tähtaeg 10 mai 30€
ja teine osamakse 30€ 10 augustiks.

Uued pered, kes on liituvad, maksavad liikmemaksu ühingusse astumisel ja ka sisseastumistasu 20 eurot

Liikmemaks tuleb tasuda:
Arveldusarve number: EE96 2200 2210 2166 0460
Saaja: Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing
 
Selgitus: liikmemaks ja perenimi
Kindlasti tuleb maksekorraldusel ära märkida perekonnanimi selgitusse. Peredel, kellel ei ole võimalik teostada pangaülekannet, saavad seda teha läbi juhatuse liikmete.

Miks on hea kuuluda Valgamaa Lasterikaste Perede Ühingusse?

1. Liige saab osaleda kõikidel ühingu ja ELPL poolt korraldatud üritustel
2. Liikmetele kehtivad soodustused keskuse teenuste kasutamisel ja üritustel osalemisel«
»

Pildiotsingu briketipoisid tulemus

  
 
Koduleht Elitec'st